Lov och stängnings­dagar

Vissa dagar på året är skolan och fritidshemmet stängt för planering och utbildning för personalen.

Skolans studiedagar

  • 1 april 2021
  • 10 maj 2021

Grundsärskolans studiedagar

  • 24 mars 2021
  • 25 mars 2021

Fritidshemmets planeringsdagar -

skolan

  • 10 maj 2021
  • 11 juni 2021

Fritidshemmets planeringsdagar -grundsärskolan

  • 24 mars 2021
  • 25 mars 2021
  • 11 juni 2021
Önska plats på annat fritidshem vid planeringsdag

Grundskolornas läsårstider och lov

Vårterminen 2021

Terminsstart: måndag 11 januari
Sportlov: måndag 22 februari – fredag 26 februari (vecka 8)
Påsklov: tisdag 6 april – fredag 9 april (vecka 14)
Lovdag: fredag 14 maj
Terminsavslut: torsdag 10 juni

Höstterminen 2021

Fritidshem start: måndag 2 augusti
Terminsstart: tisdag 17 augusti
Höstlov: måndag 1 november – fredag 5 november (vecka 44)
Terminsavslut: onsdag 22 december

Vårterminen 2022

Terminsstart: måndag 10 januari
Sportlov: måndag 21 februari – fredag 25 februari
Påsklov: måndag 11 april – torsdag 14 april (vecka 15)
Lovdag: fredag 27 maj
Terminsavslut: torsdag 9 juni

Ledig från skolan

Om en elev vill vara ledig utöver loven behöver du ansöka om det. En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för särskilda behov.

Ansök om ledighet – grundskolan