Lummer­skolan

På Lummerskolan finns ett väl utvecklat pedagogiskt arbetssätt som är anpassat för elever inom grundsärskolan med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar.

Skolan följer grundsärskolans läroplan och har även fritidsverksamhet. Vi vill skapa en positiv och inbjudande lärmiljö för elever i grundsärskolan, bland annat för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Sjukanmälan
Se schema
Unikum – få information från skolan och följ elevens lärande

Kontakt

Besöksadress
Lummervägen 51, 302 40 Halmstad
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Telefonnummer
035-13 86 56

För allmänna frågor om skola och fritidshem, kontakta kommunen.

Kommunens gemensamma service