• Halmstads webbplatser

Om skolan

Kärlekens skolas vision är att skapa en trygg och lärande miljö. Vår undervisning ska vara inspirerande och motiverande för både elever och lärare. Det är viktigt att våra elever känner sig välkomna och upplever en glädje i att lära sig och utvecklas utifrån sin egen förmåga. Det går cirka 530 elever på skolan. Hos oss ska alla känna sig sedda och bekräftade och få möjlighet att forma sin framtid.

Till skolan kommer elever som slutat årskurs 3 på Sofiebergsskolan och Frennarps byskola.

I varje årskurs finns det en matematik och naturkunskapslärare, en svenska och samhällslärare och en engelsklärare som tillsammans med eleverna arbetar för en hög trivsel och måluppfyllelse. Skolan strävar aktivt efter en både köns- och åldersblandad personalstyrka.

Inte långt från vår gemytliga skola har vi en stor idrottshall Stenstorpshallen där eleverna har sina idrottslektioner. Rasterna spenderar eleverna i vårt populära uppehållsrum hos vår skolvärd.

Fritidshem

Fritidsverksamheten riktar sig till elever i årskurs 4-6. Vi bedriver en verksamhet som bygger på barnens delaktighet och personliga ansvar.

Fritids öppettider

Fritidshemmet är öppet måndag-fredag klockan 06.30-17.00. Efter klockan 17.00 samverkar vi med Sofiebergsskolans fritids. De elever som har vistelsetid längre än 17.00 går vi upp med till Sofiebergsskolan där sedan föräldrar kan hämta.

Kärlekens anpassade grundskola

Höstterminen 2022 öppnade Kärlekens anpassade grundskola i lokalerna som tidigare varit en förskola som ligger precis bredvid Kärlekens skola.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Arbetsplatsbesök för elever i årskurs 6–8

Eleverna får i årskurs 6–8 besöka olika arbetsplatser. Arbetsplatsbesöket, som är två dagar per årskurs, knyts samman med kursplaner och kunskapskrav och bildar på så sätt en helhet för eleverna – den kunskap du erövrar i skolan är nödvändig för att du ska kunna ta plats i näringslivet.

Inför besöket är det viktigt att eleverna har förberett frågor så att de dels visar det mottagande företaget intresse men också för att skaffa sig kunskaper som examineras i skolan.

I årskurs 6 arbetar eleverna med produktion av varor och tjänster och i årskurs 7 undersöker de miljön på det företag som besöks. I årskurs 8 kombinerar eleverna sina arbetsplatsdagar med information om gymnasievalet. Under dagarna på arbetsplatsen ges många tillfällen att intervjua flera olika yrkeskategorier. I årskurs 9 ska eleverna slutligen själva skapa ett företag och presentera det på en företagsmässa.

Förutom att kunna göra en snygg och prydlig presentation ska eleverna resonera kring hur företaget påverkar olika samhällssektorer och hur olika ekonomiska system påverkar företagandet.

För att kunna göra rätt val är det viktigt att ha kunskap. Några av de viktigaste valen du gör som ung är dina studie- och yrkesval och därför är det viktigt att du i skolan får möjlighet att komma i kontakt med olika företag, lära dig vad de arbetar med och vilka krav som ställs på de anställda och miljön.

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.