• Halmstads webbplatser

Om skolan

Slottsjord Norr anpassad grundskola har cirka 70 elever i årskurs 1–9 och ligger i de centrala delarna av Halmstad. På skolan möter du engagerade pedagoger som i samarbete med hemmen arbetar mot elevernas individuella mål. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö där vi lär av och med varandra. För oss är det viktigt att alla elever utmanas, trivs och känner glädje.

Fritidshem

På vår skola finns tre fritidshem. Ett fritidshem för årskurs 1-3, ett för årskurs 4-6 samt ett för årskurs 7-9. All fritidsverksamhet har öppet klockan 06.30–18.30.

Så arbetar vi på fritids

På våra fritidshem arbetar vi med gemensamma mål, skrivna utifrån skolans värdegrundsarbete och läroplanen.

De demokratiska principernas inflytande, delaktighet och ansvar är utgångspunkten för vårt arbete och något som genomsyrar vår dagliga verksamhet. Eleverna får utveckla olika förmågor på ett lekfullt sätt.

Fritidshemmens pedagogiska planeringar grundar sig på gemensam analys och utvärdering av vår fritidsverksamhet.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.