Om skolan

Gullbrandstorpsskolan har elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Eleverna som bor i Frösakull går i Frösakullsskolan till och med årskurs 5, därefter åker de skolbuss till Gullbrandstorpsskolan. När eleverna börjar årskurs 6 bildar vi nya klasser.

Till Gullbrandstorpsskolan kommer elever som slutat årskurs 5 på Frösakullsskolan.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Gullbrandstorpsskolans bärande idéer

På Gullbrandstorpsskolan arbetar vi utifrån mottot ”Vi tror på dig”. Vi har en elevaktiv undervisning som bygger på att vi lär oss tillsammans med andra och att miljön har betydelse för lärandet. Våra bärande idéer stödjer detta arbete:

  • Vi lär tillsammans och vi lär för livet.
  • Vi är nyfikna, utmanas och gör vårt bästa.
  • Vi anpassar och utvecklar undervisningen tillsammans.
  • Vi bemöter varandra med respekt och omtanke.
  • Vi värnar om goda och tillitsfulla relationer.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.