• Halmstads webbplatser

Om skolan

Gullbrandstorpsskolan är en F–9 skola med ca 480 elever. Vi har förmånen att följa eleverna från F–klass till årskurs 9 och organiserar verksamheten i ett låg-, mellan- och högstadium.

På Gullbrandstorpsskolan strävar vi efter att ha en undersökande undervisningskultur där vi är nyfikna, utmanar varandra och provar tillsammans. Vi värnar om tillitsfulla relationer, bemöter varandra med respekt och omtanke och ser olikheter som en styrka. Det professionella lärandet kännetecknas av en undervisningskultur där vi är nyfikna på vår egen praktik kopplat till forskning och beprövad erfarenhet. För oss handlar det om att utveckla skolan så att elevernas mångsidiga utveckling och lärande är i balans med hälsa och välmående, samt att lärare kan tillägna sig kunskap om undervisningsmetoder som gör skillnad för eleverna.

Gullbrandstorpsskolan bärande idé – “Vi tror på dig!”

  • Vi lär tillsammans och vi lär för livet.
  • Vi är nyfikna, utmanas och gör vårt bästa.
  • Vi anpassar och utvecklar undervisningen tillsammans.
  • Vi bemöter varandra med respekt och omtanke, där olikheter är en styrka.
  • Vi värnar om goda och tillitsfulla relationer

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Gullbrandstorpsskolans bärande idéer

På Gullbrandstorpsskolan arbetar vi utifrån mottot ”Vi tror på dig”. Vi har en elevaktiv undervisning som bygger på att vi lär oss tillsammans med andra och att miljön har betydelse för lärandet. Våra bärande idéer stödjer detta arbete:

  • Vi lär tillsammans och vi lär för livet.
  • Vi är nyfikna, utmanas och gör vårt bästa.
  • Vi anpassar och utvecklar undervisningen tillsammans.
  • Vi bemöter varandra med respekt och omtanke.
  • Vi värnar om goda och tillitsfulla relationer.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.