• Halmstads webbplatser

Om skolan

Trönningeskolan ligger söder om Halmstad på gränsen till Laholms kommun. Trönningeskolan ligger i ett bostadsområde med gångavstånd till havet och naturen.

Med korta avstånd till både Halmstad och Laholm och med bussförbindelser blir det möjlig pendla till skolan. Skolans upptagningsområde sträcker sig utanför samhället.

På Trönningeskolan går det totalt cirka 515 elever, varav ungefär 170 elever går på skolans fritidshem. Skolan består av 4 arbetslag, fritidshemmet, F–3, 4–6 och 7–9. F–6 är övningsskola vilket innebär att vi tar emot många lärarstudenter i vår verksamhet och att vi har ett nära samarbete med högskolan. Från årskurs 7 tar vi emot eleverna från Eldsbergaskolan.

På Trönningeskolan arbetar vi dagligen för att skapa en trygg och lärande miljö för eleverna på skolan.

Det ska vara roligt och tryggt att komma hit. Vi tar stöd och hjälp för det i vårt förebyggande och främjande elevhälsoarbete.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.