• Halmstads webbplatser

Om skolan

Getingeskolan är en årskurs F–9 skola och anpassad grundskola med ett stort upptagningsområde. Barn som bor i Getinge, Kvibille, Harplinge, Haverdal och Steninge med omnejd går eller kommer att gå på Getingeskolan. Till Getingeskolan kommer elever från Haverdals byskola, Kvibilleskolan, Lyngåkraskolan och Steningeskolan.

Här finns stora möjligheter till vandringar och utedagar med elever. Det finns stora ytor som barnen kan vara på när de har rast eller när vi har lektioner utomhus. Här finns en stor simbassäng med hopptorn som eleverna har tillgång till på idrotten under sommarhalvåret.

Getingeskolans ledord

Getingeskolan, där kunskap, gemenskap och framtidstro möts. Vi växer tillsammans!

Skolverksamhet F–3

Ungefär 160 elever går i årskurserna F–3. Årskurserna är uppdelade i två paralleller och klasserna har två mentorer.

Skolverksamhet 4–6

I årskurs 4–6 går cirka 200 elever. I årskurs 4 och 5 finns två paralleller och i årskurs 6 finns fyra paralleller. Alla klasser har två mentorer.

Skolverksamhet 7–9

Det går cirka 300 elever i årskurs 7–9. Varje årskurs är uppdelad i fyra paralleller, där varje klass har två ansvariga mentorer.

Anpassad grundskola för årskurs 1–9

På Getingeskolan finns anpassad grundskola för årskurs 1–9. Det går ungefär 30 elever i den anpassade grundskolan och varje klass har två mentorer. Läs mer om anpassad grundskola.

Alla elever som idag går på den anpassade grundskolan i Getinge kommer från höstterminen 2024 att flytta i sin helhet och i stället tillhöra Ranagårdsskolan. Den anpassade grundskolan i Getinge kommer att stänga.

Fritidshem

På Getingeskolan finns två fritidshem. Pedagogerna arbetar i två arbetslag, F–3 och 4–6.

Resursenheter

På Getingeskolan finns även olika resursenheter med bland annat en särskild undervisningsgrupp. För ytterligare information kontakta rektorerna.

Inflytande och delaktighet

På Getingeskolan har vi tre aktiva elevråd som träffas regelbundet, ett inriktat mot F–3, ett mot 4–6, ett mot 7–9. Skolan har även ett skolråd där representanter från de olika elevråden träffas.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Eleverna får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.