Om skolan

Getingeskolan är en årskurs F–9 skola och grundsärskola med ett stort upptagningsområde. Barn som bor i Getinge, Kvibille, Harplinge, Haverdal och Steninge med omnejd går eller kommer att gå på Getingeskolan. Till Getingeskolan kommer elever från Haverdals byskola, Kvibilleskolan, Lyngåkraskolan och Steningeskolan.

Här finns stora möjligheter till vandringar och utedagar med elever. Det finns stora ytor som barnen kan vara på när de har rast eller när vi har lektioner utomhus. Här finns en stor simbassäng med hopptorn som eleverna har tillgång till på idrotten under sommarhalvåret.

Skolans vision

Getingeskolans vision är att det ska vara en skola där du känner trygghet att vara den du är och gemenskap med andra. Du ska känna respekt för andra och bli respekterad. Du ska känna glädje inför skoldagen.

Fritidshem och skolverksamhet F–5

I skolans F-5 del finns det ca 200 elever som kommer från Getinge med omnejd förutom de barn som kommer från Steninge som kommer till Getinge redan då de börjar i årskurs 4. Här arbetar pedagogerna i två arbetslag, F–2 och 3–5. Här finns även Getingeskolans fritids.

Skolverksamhet 6–9

Här finns 300 elever indelade i två arbetslag, det rosa och det gröna arbetslaget. Eleverna har klasslärare som delar på ansvaret som mentorer i klassen.

Resursenheter

På Getingeskolan finns även olika resursenheter med bland annat en samverkansgrupp. För ytterligare information kontakta rektorerna.

Projekt och utbyten

Getingeskolans personal och elever tycker det är viktigt att arbeta med internationella kontakter och projekt.

Framtiden är din – Getingeskolans yrkesmässa

Getingeskolan har under flera år arrangerat en mässa kallad "Framtiden är din". Eleverna arbetar med att lära känna arbetsmarknaden, knyta kontakter och att hitta sitt drömyrke. Eleverna skuggar en yrkesinspiratör och gör därefter en broschyr om yrket och utformar en kreativ monter som presenteras.

Getingeskolans utbyte med Labourschule i Tyskland

Sedan många år tillbaka har vi ett utbyte med Labourschule i Tyskland. Elever från Getingeskolan åker ner till Tyskland och bor i en tysk familj och de tar emot tyska elever i sina hem. Språket som övas är engelska.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Eleverna får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.