• Halmstads webbplatser

Om skolan

Österledskolan är en 7–9-skola som ligger mitt i Oskarströms samhälle knappt två mil norr om Halmstad, längs Nissastigen. Skolan har nära till vacker natur med Furulundsbadet, idrottsplats, motionsspår, isbana och skidbacke inom gångavstång.

Till Österledskolan kommer elever som slutat årskurs 6 på Valhallaskolan, Åledsskolan och Esperedsskolan.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Eleverna får lunch i skolan. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Inflytande, delaktighet och ansvar

Verksamhetsområdet har som övergripande mål att alla medarbetare ska bidra till att utveckla begreppen inflytande, delaktighet och ansvar, speglat mot våra styrdokument.

För att lyckas med det vill vi skapa en verksamhet där dialogen används som verktyg på alla plan: barnen/ungdomarna, föräldrar, pedagoger och skolledning.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.