• Halmstads webbplatser

Om skolan

Linhedsskolan som är tillbyggd och nyrenoverad stod klar för inflyttning i augusti 2020. Skolan ligger mitt i bostadsområdet Linehed. Det är gångavstånd in till Halmstad centrum och i närområdet finns serviceinrättningar och affärer. Inte långt från skolan ligger havet, många grönområden och lekplatser.

Skolan har elever i årskurserna F–3 och det går cirka 250 elever på skolan. Efter årskurs 3 flyttas eleverna till Östergårdsskolan för att gå årskurs 4–9.

Skolans olika hemvister

Skolan har tre spår, Allén, Ängen och Gläntan. I varje spår arbetar lag bestående av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, resurspedagoger och elevassistenter. Förskole- och fritidshemsverksamheten samverkar så att utveckling och lärande kan ske hela dagen.

Fritidshem

Det finns ett fritidshem i varje spår och eleverna på fritidshemmet är från F–3.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Sociala medier

Linehedsskolan finns på Facebook Länk till annan webbplats.

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Det pedagogiska arbetet

Linehedsskolan arbetar för att stärka och utveckla elevernas språk och språkutveckling i alla ämnen. På skolan arbetar vi med ett främjande och förebyggande arbete tillsammans med eleverna kring trygghet och studiero. Vi arbetar också med elevernas lärande över hela dagen där även rastaktiviteter är ett viktigt inslag.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.