• Halmstads webbplatser

Om skolan

Slottsjordsskolan Skepparen är en lågstadieskola med elever i förskoleklass och årskurs 1- 3. Skolan har i nuläget cirka 220 elever fördelade på tre avdelningar med tillhörande fritidshem. Skepparen har ett centralt läge med en fantastisk utemiljö. Närheten till natur, strand och skog bidrar till en kreativ och lustfylld lärmiljö.

Här möter du engagerade och utbildade pedagoger som ser värdet av att skapa trygghet, trivsel och goda relationer. Vi ser fördelar med att vi är en skola för barn i åldern 6–9 år där vi månar om varje individ.

Vi är stolta över vår verksamhet och skolans fina resultat. Vi vet att höga förväntningar och en väl utvecklad undervisning påverkar elevernas måluppfyllelse.

Det språkutvecklande arbetet är ett viktigt fokus på Skepparen. Samarbetsförmåga, empati och nyfikenhet är viktiga ledord.

Efter årskurs 3 överlämnar Skepparen eleverna till Brunnsåkersskolans årskurs 4–9.

Fritidshem

På vår skola finns fyra fritidshem. Tre fritidshem för årskurs F–2 och ett fritidshem för årskurs 3. All fritidsverksamhet har öppet klockan 06.30–18.15.

Så arbetar vi på fritids

På våra fritidshem arbetar vi med gemensamma mål, skrivna utifrån skolans värdegrundsarbete och läroplanen.

De demokratiska principernas inflytande, delaktighet och ansvar är utgångspunkten för vårt arbete och något som genomsyrar vår dagliga verksamhet. Eleverna får utveckla olika förmågor på ett lekfullt sätt.

Fritidshemmens pedagogiska planeringar grundar sig på gemensam analys och utvärdering av vår fritidsverksamhet.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel – Slottsjordsskolan Skepparen

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, via appen IST Home.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.