• Halmstads webbplatser

Om skolan

Åledsskolan ligger i utkanten av samhället Åled, ungefär tio minuters bilväg från Halmstad. Vi är en skola med elever från 6–13 år i förskoleklass till årskurs 6. Åledsskolan är en liten trivsam skola där verksamheten inspireras av att vi har naturen in på knutarna och det ger oss rika möjligheter till friluftsliv.

Efter årskurs 6 flyttas eleverna till Österledskolan för att gå årskurs 7–9.

Fritidshem

Fritidsverksamhetens fyra avdelningar är integrerade i skolan.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Eleverna får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevernas lärande

Vi är tjugo vuxna som tillsammans med vaktmästare, måltidspersonal och lokalvårdare värnar om en trygg och lärorik vardag för barnen. Barnens trygghet är det allra viktigaste för oss.

Genom kompissamtal, kamratstödjare (skolkompisar), nära föräldrakontakter och gemensamma aktiviteter skapar vi en "vi-känsla" och hjälper barnen att ta ansvar för sin utveckling.

Åledsskolan har god kvalitet genom att vi alltid sätter eleven i centrum och arbetar med mål, normer och värden. Verksamheten bedrivs av välutbildad personal som känner arbetsglädje och gemenskap. Vi samverkar med hemmet.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.