• Halmstads webbplatser

Om skolan

Östergårdsskolan ligger i den östra delen av Halmstad och har årskurserna 4–9 med cirka 550 elever. Elever som slutat årskurs 3 på Nyhemsskolan och Linehedsskolan börjar årskurs 4 på Östergårdsskolan. Skolan är indelad i arbetslag efter årskurs.

Nya Östergårdsskolan

Nya Östergårdsskolan byggs. Arbetet är omfattande och inflytt på den nya skolan planeras till höstterminen 2024. Vårdnadshavare får löpande information om byggnationen via Unikum. Du kan också läsa mer och följa arbetet med Nya Östergårdsskolan.

Fritidshem

På Östergårdsskolan finns Regnbågens fritidshem för elever i årskurs 4–6.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

På Östergårdsskolan lagar vi mat till skolans elever och personal samt till Andersbergsskolan och Snöstorpsskolan och ett par förskolor. Vi serverar även frukost och mellanmål till skolans fritids.

Se veckans matsedel

Vi lagar mat efter livsmedelsverkets rekommendationer och kommunens riktlinjer som bland annat är att laga så mycket mat från grunden som är möjligt.

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Anmäl även till fritidshemmet via SMS, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Lärande

Östergårdsskolans slogan är ”Skolan där ALLA får vara med”, där våra olikheter ses som en resurs. På Östergårdsskolan skapas förutsättningar för att du som elev ska känna meningsfullhet, sammanhang och motivation samt lära dig att göra goda val.

Här är det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet ett prioriterat utvecklingsområde, liksom att utveckla undervisningen för att främja elevernas måluppfyllelse.

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Målet med skolans elevhälsoarbete är att skapa en organisation och bygga den kompetens som ger de förutsättningar elevhälsoarbetet kräver, i syfte att utveckla varje enskild elev mot de nationella målen.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

Elevrådsstyrelsen

Vill du som elev vill vara med och påverka kan du göra det genom att vara med i skolans elevrådsstyrelse. Du ansöker genom att beskriva vilka frågor du vill driva, hur du kan bidra till en förändring och på vilka sätt. Styrelsen tar in nya deltagare vid behov. Elevrådsstyrelsen är indelad i utskott:

  • Lärande
  • Arbetsmiljö
  • Evenemang
  • Matråd
  • ÖGIF (Östergårdsskolans idrottsförening) och After School

Naturligtvis är man en god ambassadör för Östergårdsskolan när man sitter i elevrådsstyrelsen.

ÖGIF, After School och Handbollsandan

Som elev på Östergårdsskolan kan du efter skoltid vara med på olika aktiviteter som drivs av ÖGIF, After School och Handbollsandan.