• Halmstads webbplatser

Om skolan

På Lummerskolan finns ett väl utvecklat pedagogiskt arbetssätt som är anpassat för elever inom anpassade grundskolan med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar.

Vi vill skapa en positiv och inbjudande lärmiljö, bland annat för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd.

Fritidshem

Skolan följer anpassade grundskolans läroplan och har även fritidsverksamhet anpassad för eleverna.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett mottagningskök, maten kommer från Kattegattgymnasiet.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Anmäl även till fritidshemmet via SMS.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Arbetssättet på Lummerskolan

Personalen har goda teoretiska kunskaper om olika funktionsnedsättningar, särskilt inom autismspektrumtillstånd. Personalen håller sig uppdaterad med ny forskning, pedagogiska rön och synsätt om olika funktionsnedsättningar.

Målet är att ge eleverna mening och sammanhang i sin tillvaro.

Det görs genom att:

  • tydliggöra tid och rum
  • ge eleverna användbara färdigheter som kan överföras till vuxenlivet
  • ge eleverna ett så meningsfullt och självständigt vuxenliv som möjligt
  • sträva efter olika sätt att kommunicera som eleven kan förstå och använda
  • individanpassa som tar sin utgång i elevernas intresseområde
  • samverka med vårdnadshavare och annan personal som kommer i kontakt med eleverna

Elevhälsa och stöd

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.