• Halmstads webbplatser

Om skolan

Brunnsåkersskolan ligger i Halmstads centrala delar och här går cirka 600 elever i årskurs 4–9. Skolbyggnaden har gamla anor, dock är våra undervisningsmetoder moderna. Vi har övergett ensamarbetet, vi arbetar tillsammans och utvecklar ständigt vår undervisning för att eleverna ska trivas och lyckas.

Skolan har ett mycket gott samarbete mellan elever och personal. På Brunnsåkersskolan tar vi ett gemensamt ansvar för att alla ska lyckas!

Till Brunnsåkersskolan kommer elever från centrala Halmstad och Slottsjordsskolan.

Fritidshem

Brunnsåkersskolans fritidshem finns i charmiga lokaler på första våning i direkt anslutning till skolgården. På skolans fritids får eleverna uppleva spännande projekt som de får vara med och planera och genomföra.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Skolan har ett eget tillagningskök.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro i Skola24, innan klockan 8.00 varje morgon.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevernas lärande

Vår drivkraft är att alla eleverna på skolan ska trivas och lyckas. Det pågår en ständig utveckling av våra undervisningsmetoder för att möta elevernas behov. Ett nära samarbete mellan vårdnadshavare, elever och oss på skolan är självklara förutsättningar för att sätta elevens lärande i centrum.

Elevhälsa och stöd

På Brunnsåkersskolan arbetar Elevhälsan väl synligt bland elever och personal. Tillsammans arbetar vi främjande och förebyggande för att stödja eleven mot att nå målen. I skolans elevhälsa ingår rektorer, specialpedagoger, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare och kurator. Elevhälsan träffas varje vecka.

Trygghetsteam

På skolan har vi ett trygghetsteam som arbetar synligt bland eleverna. Trygghetsteamet träffas en gång i veckan då vi sprider goda exempel, tar oss an utmaningar och fördelar arbetsuppgifter. Teamet säkerställer trivsel och trygghet och vi tar utgångspunkt ur våra ordningsreglers honnörsord – respekt, ansvar och välmående.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

På skolan har vi två aktiva elevråd som träffas regelbundet, ett inriktat mot årskurs 4–6 och ett mot årskurs 7–9.