• Halmstads webbplatser

Om skolan

Valhallaskolan är en mångkulturell F–6 skola och ligger cirka 15 km norr om Halmstad, med närhet till vacker skog och mark. Skolan har omkring 300 elever och innefattar även ett fritidshem. I närheten av skolan finns ett stort utomhusbad, en skridskobana och skidbacke.

När eleverna har gått färdigt på Valhallaskolan fortsätter de till Österledskolan, som ligger i centralt i Oskarström.

Fritidshem

Valhalla fritidshem består av två avdelningar, äldre och yngre barn. Ett hälsofrämjande arbete genomsyrar verksamheten. Fritidshemmet är integrerat i skolan vilket innebär att fritidspersonalen arbetar i skolverksamheten på förmiddagarna. De har även ett ansvar för elevernas rastaktiviteter.

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Barnen får lunch i skolan. De som går på fritidshem får även frukost och mellanmål. Maten kommer från Österledskolan.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids.

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Elevernas lärande och utveckling

Lärande, bedömning, elevers inflytande över sitt lärande, värdegrund och etik fungerar i ett samspel. Valhallaskolan är en övningsskola som är med och utbildar morgondagens lärare tillsammans med Högskolan i Halmstad. Vi på Valhallaskolan bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete som utgår från forskning och beprövad erfarenhet. Syftet är att utveckla undervisningen så att alla eleverna kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Elevhälsa och stöd

Det hälsofrämjande arbetet är övergripande i elevernas kunskapsinhämtning.

För att eleverna ska lära och utvecklas i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. Elevhälsan arbetar förebyggande och ser tillsammans med övrig personal till att eleverna får den hjälp och stöd de behöver.

Trivsel och trygghet

Valhallaskolan bedriver ett kontinuerligt värdegrundsarbete där elevernas trygghet och trivsel står i fokus.

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

Elevens ansvar, inflytande och delaktighet ingår i lärandeprocessen som utövas i klassrummet, elevråd, matråd med mera.