Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Du som ansvarar för fristående förskola/fritidshem eller pedagogisk omsorg kallas huvudman. Huvudmannaskapet kan drivas i olika former, till exempel föräldrakooperativ eller aktiebolag.

I ”Riktlinje för fristående utbildning och annan pedagogisk verksamhet i Halmstads kommun”PDF hittar du all information om vad som krävs för att starta och driva en fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Så här ansöker du

Ansökan om tillstånd/godkännande ska skickat till barn- och ungdomsnämnden senast fyra månader innan planerad start. Vid ansökan om att få bedriva fristående förskola/fritidshem ska en avgift betalas enligt anvisningar i riktlinjen. Avgiften betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter att ansökan om att starta fristående förskola inkommit till barn- och ungdomsförvaltningen. En ansökan kommer inte att tas upp till prövning förrän avgiften betalats.

Ansökan ska göras på:

Anmälan ska även skickas in till miljöförvaltningen.

I miljöförvaltningens Vägledning vid etablering och drift av förskolor får du en sammanställning av lagstiftning, allmänna råd, tillsynsvägledning och domar som gäller i Sverige.

Det ska också göras en registrering av livsmedelsanläggning. Person som anställs ska utbildas för att ansvara för egenkontroll både för verksamhet och livsmedelshantering.

Policy för projektering för byggnation av förskolor och skolor

Etablering av skolor och förskolor berörs av såväl lagstiftning som annan reglering och målsättningar på såväl nationell som lokal nivå. PolicynPDF fastställer de krav som ställs i Halmstads kommun gällande ytor för inne- och utemiljö.

Tillsyn

Enligt skollagen har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorgPDF i de fall som kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag.

Ägar- och ledningsprövning av fristående förskola
och fritidshem

Förändring i ägar- och ledningsstrukturen ska anmälas till barn- och ungdomsförvaltningen senast en månad efter förändringen. (Skollagen
2010:800, 2 kap, 5a-b §§)