• Halmstads webbplatser

Jag är leverantör

Du som är ramavtalsleverantör till Halmstads kommun har ingått en långsiktig affärsrelation med oss som kund. Du kommer att få beställningar enligt de instruktioner som finns i avtalsvillkoren eller som överenskommits vid avtalssignering.

Under tiden som du är vår leverantör kommer vi att göra kontinuerliga uppföljningar genom uppföljningsmöten, revisioner på plats och stickprovskontroller på fakturor.

Behöver du besvara en förnyad konkurrensutsättning?

Som ramavtalsleverantör väljer du själv om du vill besvara en förnyad konkurrensutsättning eller inte.

God affärsrelation

Halmstads kommun vill bli bästa avtalspart och upprätthålla en hög affärsmässighet genom tidiga och naturliga dialoger med aktuella och potentiella leverantörer.

Prisjustering utanför villkoren i ett avtal

Halmstads kommun får många förfrågningar om prisjusteringar i gällande avtal. Men vi antar samma hållning som Sveriges Kommuner och Regioner i frågor om prisjusteringar utanför avtalsvillkor.

Det innebär att ingångna villkor gäller och att inga justeringar utöver vad som anges i villkoren ska göras eftersom detta strider mot lagen om offentlig upphandling.