• Halmstads webbplatser

Konkurrens­utsatt verksamhet

Halmstads kommun välkomnar initiativ från utomstående och medarbetare att utmana kommunen för att eventuellt överta verksamhet i andra driftsformer. Vi ser positivt på när någon vill använda sig av utmaningsrätten, det vill säga att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen. Fyll i formuläret nedan om du är intresserad!

Utmaningsrätt

All kommunal verksamhet kan utmanas utom:

  • myndighetsutövning
  • strategiska ledningsfunktioner
  • verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen.

Varför kan kommunala verksamheter utmanas?

Syftet med utmanarrätten är att pröva kommunens verksamheter, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt. Kommunen vill ha bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris, det som är bäst för invånarna. Utmanarrätten är därför en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ett sätt att skapa mångfald bland de som driver verksamheterna.

Så utmanar du kommunen

Du utmanar kommunen genom att fylla i uppgifterna i formuläret.