• Halmstads webbplatser

Avslutade upphandlingar

Läs om vilka företag som vunnit kommunens upphandlingar.

Efter att anbuden i en upphandling har kommit in och utvärderats fattar kommunen ett så kallat tilldelningsbeslut. I detta meddelas vilket företag som har vunnit upphandlingen.