• Halmstads webbplatser

Gällande ramavtal

I listan som vi länkar till kan du se Halmstads kommuns gällande ramavtal.

Avtalslistan

Prisjustering utanför villkoren i ett avtal

Halmstads kommun får många förfrågningar om prisjusteringar i gällande avtal. Men vi antar samma hållning som Sveriges Kommuner och Regioner i frågor om prisjusteringar utanför avtalsvillkor.

Det innebär att ingångna villkor gäller och att inga justeringar utöver vad som anges i villkoren ska göras eftersom detta strider mot lagen om offentlig upphandling.