Jag vill bli leverantör av tjänster inom äldre­­omsorgen

Är ditt företag intresserat av att bli leverantör av tjänster inom äldreomsorgen? Här hittar du information om hur du lämnar anbud för att bedriva service, omsorg och boenden för äldre.

LOV i Halmstads kommun

Halmstads kommun tillämpar LOV, lagen om valfrihetsystem, inom följande områden:

  • E-handelsbutiker för dagligvaror till hemtjänstkunder.
  • Servicetjänster inom hemtjänsten i ordinärt boende och servicelägenheter.
  • Omsorgsinsatser i ordinärt boende och servicelägenheter, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats och ordinerats från kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska.
  • Boendeplatser inom äldreboende.

Erbjud e-handel

Halmstads kommun upphandlar e-handelsbutiker för dagligvaror till hemtjänstkunder med biståndsbeslut om hjälp med inköp av dagligvaror.
Upphandlingen finns på valfrihetswebben.se Länk till annan webbplats..

Ansök om bli utförare inom hemtjänst och äldreboende

För att delta i valfrihetssystemet som leverantör av hemtjänst, omsorg eller boendeplatser inom äldrevård ska du lämna ansökan i Halmstads kommuns anbudssystem Visma TendSign.

För att se våra förfrågningsunderlag kan du skapa ett konto i Visma TendSign och logga in. Du gör det via länken nedan.

Det är viktigt att du noggrant läser igenom hela underlaget för att få uppdragets omfattning klart för dig och för att inte missa några krav. Alla krav i förfrågningsunderlaget ska vara uppfyllda för att ansökan ska bli godkänd.

Läs förfrågningsunderlag och lämna anbud i Visma TendSign

På sidan Hitta LOV-uppdrag Länk till annan webbplats. på Upphandlingsmyndighetens webbplats, får du en överblick av alla upphandlingar som kommuner och regioner publicerar.

Ansökningstid

När du har lämnat in ansökan gör vi först en granskning och sedan kallas du till ett möte med kommunen. Efter det gör vi en samlad bedömning av din ansökan.

Du får normalt ett beslut inom fem månader efter att du lämnat in ett komplett anbud.