Jag vill bli leverantör av tjänster inom äldre­­omsorgen

Är ditt företag intresserat av att bli leverantör av tjänster inom äldreomsorgen? Här hittar du information om hur du lämnar anbud för att bedriva service, omsorg och boenden för äldre.

LOV i Halmstads kommun

Halmstads kommun tillämpar LOV, lagen om valfrihetsystem, inom följande områden:

  • Servicetjänster inom hemtjänsten i ordinärt boende och servicelägenheter.
  • Omsorgsinsatser i ordinärt boende och servicelägenheter, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats och ordinerats från kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska.
  • Boendeplatser inom äldreboende.

Ansök om bli utförare inom hemtjänst och äldreboende

Ansökan om att delta i valfrihetssystemet som leverantör av hemtjänst, omsorg eller boendeplatser inom äldrevård ska göras i Halmstads kommuns i anbudssystem Visma TendSign Länk till annan webbplats.. Där hittar du våra förfrågningsunderlag.

För att du ska få uppdragets omfattning klart för dig och inte missa några krav är det viktigt att du noggrant läser igenom hela underlaget. På Valfrihetswebben, som drivs av Upphandlingsmyndigheten, finns en kopia av våra förfrågningsunderlag som du kan ladda ner.

För att din ansökan ska godkännas måste alla krav i förfrågningsunderlaget vara uppfyllda.

Lämna anbud i Visma TendSign

Ansökningstid

Du får normalt ett beslut inom fem månader efter att du lämnat in ett komplett anbud.

När du har lämnat in ansökan gör vi först en granskning och sedan kallas du till ett möte med kommunen. Efter det gör vi en samlad bedömning av din ansökan.