• Halmstads webbplatser

Jag vill bli leverantör av tjänster inom äldre­­omsorgen

Är ditt företag intresserat av att bli leverantör av tjänster inom äldreomsorgen? Här hittar du information om hur du lämnar anbud för att bedriva service, omsorg och boenden för äldre.

LOV i Halmstads kommun

Halmstads kommun tillämpar LOV, lagen om valfrihetsystem, inom tre områden.

E-handel för dagligvaror

Vi upphandlar e-handelsbutiker för hemtjänstkunder som har biståndsbeslut om hjälp med inköp. Upphandlingen ger kunden möjlighet att handla online bland godkända matbutiker i sitt geografiska hemtjänstområde.

Omsorgsinsatser inom hemtjänsten

Vi upphandlar omsorgs- och serviceinsatser samt delegerade och ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemtjänsten i ordinärt boende.

Boendeplatser inom äldreboende

Vi upphandlar platser i särskilt boende med helinackordering. Bara företag som erbjuder platser inom Halmstads kommun kommer att godkännas. Som leverantören garanteras du inte någon volym eftersom det är kunden som väljer leverantör.

Ansök om att bli utförare av LOV-uppdrag

För att delta i valfrihetssystemet som leverantör till Halmstads kommun ska du lämna ansökan i anbudssystemet TendSign.

Läs förfrågningsunderlag och lämna anbud i TendSign

Det är viktigt att du noggrant läser igenom hela underlaget för att få uppdragets omfattning klart för dig och för att inte missa några krav. Alla krav i förfrågningsunderlaget ska vara uppfyllda för att ansökan ska bli godkänd.

Läs förfrågningsunderlagen via Opic upphandlingskoll

Om du inte har ett konto i TendSign kan du läsa förfrågningsunderlaget i Opic upphandlingskoll. Du kan prova verktyget gratis i sju dagar.

Beställ förfrågningsunderlag i pdf-format

Du kan beställa våra förfrågningsunderlag i pdf-format för e-handel, omsorgsinsatser inom hemtjänsten och boendeplatser inom äldreomsorgen.
Kontakta kommunen Länk till annan webbplats. så får du filen med e-post.

Hitta LOV-uppdrag

På sidan Hitta LOV-uppdrag Länk till annan webbplats. på Upphandlingsmyndighetens webbplats, får du en överblick av alla upphandlingar som kommuner och regioner publicerar. Förfrågningsunderlagen kan dock bara läsas via Opic upphandlingskoll och TendSign.

Lämna ansökan i god tid

När du har lämnat in ansökan gör vi först en granskning och sedan kallas du till ett möte med kommunen. Efter det gör vi en samlad bedömning av din ansökan.

Du får normalt ett beslut inom fem månader efter att du lämnat in ett komplett anbud.