Jag vill bli leverantör av tjänster inom äldre­­omsorgen

Är ditt företag intresserat av att bli leverantör av tjänster inom äldreomsorgen? Här hittar du information om hur du lämnar anbud för att bedriva service, omsorg och boenden för äldre. Från hösten 2022 kan du även lämna anbud på online-handel av dagligvaror.

Vill du erbjuda e-handel?

Med start hösten 2022 upphandlar hemvårdsnämnden e-handelsbutiker för dagligvaror till hemtjänstkunder enligt LOV, Lagen om valfrihetssystem. Äldre invånare med biståndsbeslut om hjälp med inköp av dagligvaror ska framöver kunna e-handla från valfri, godkänd matbutik.

Du hittar upphandlingen på valfrihetswebben.se Länk till annan webbplats..

LOV i Halmstads kommun

Halmstads kommun tillämpar LOV, lagen om valfrihetsystem, inom följande områden:

  • Servicetjänster inom hemtjänsten i ordinärt boende och servicelägenheter.
  • Omsorgsinsatser i ordinärt boende och servicelägenheter, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats och ordinerats från kommunens arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska.
  • Boendeplatser inom äldreboende.
  • Från hösten 2022: e-handelsbutiker för dagligvaror till hemtjänstkunder.

Ansök om bli utförare inom hemtjänst och äldreboende

För att delta i valfrihetssystemet som leverantör av hemtjänst, omsorg eller boendeplatser inom äldrevård ska du lämna ansökan i Halmstads kommuns anbudssystem Visma TendSign.

För att se våra förfrågningsunderlag kan du skapa ett konto i Visma TendSign och logga in. Du gör det via länken nedan.

Det är viktigt att du noggrant läser igenom hela underlaget för att få uppdragets omfattning klart för dig och för att inte missa några krav. Alla krav i förfrågningsunderlaget ska vara uppfyllda för att ansökan ska bli godkänd.

Läs förfrågningsunderlag och lämna anbud i Visma TendSign

Valfrihetswebben Länk till annan webbplats., som drivs av Upphandlingsmyndigheten, får du en överblick av alla upphandlingar som kommuner och regioner publicerar.

Ansökningstid

När du har lämnat in ansökan gör vi först en granskning och sedan kallas du till ett möte med kommunen. Efter det gör vi en samlad bedömning av din ansökan.

Du får normalt ett beslut inom fem månader efter att du lämnat in ett komplett anbud.