• Halmstads webbplatser

Upphandlingsakuten – ställ dina frågor

Upphandlingsakuten är ett drop-in-möte på Teams för dig som är eller vill bli leverantör till Halmstads kommun. Välkommen att ställa dina frågor till oss första tisdagen i varje månad.

Du träffar upphandlare och andra aktörer från näringslivet. Tanken är att skapa dialog, räta ut frågetecken och öka kunskapen om upphandling. Vi pratar om allt som har med upphandling att göra.

Dessutom är vi nyfikna på att höra om spännande idéer och utvecklingsområden som vi bör känna till. Deltagarna formar mötet!

Upphandlingsakuten har öppet våren 2024 och fortsätter förhoppningsvis även under hösten om verksamheten slår väl ut.

Tid: första tisdagen i varje månad klockan 16–17.

Anslut dig till Upphandlingsakutens Teamsmöte

Får du problem att logga in, mejla upphandling@halmstad.se