Jag vill bli leverantör

All upphandling börjar med ett behov av vara eller tjänst i våra verksamheter. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i kommunens verksamheter eller på marknaden. Eller så är det ett ramavtal som håller på att löpa ut och därmed ska konkurrensutsättas igen.

Vi har sammanställt information till dig som vill bli leverantör eller som vill ha mer information om upphandling i Halmstads kommun.

Hur börjar en upphandling?

En upphandling börjar med att Halmstads kommun har behov av en vara eller tjänst. Det kan också vara så att ett ramavtal håller på att löpa ut och behöver ersättas med ett nytt.

Hur blir jag leverantör?

Det finns flera möjliga sätt att bli leverantör till kommunen:

  • Teckna ett ramavtal genom att lämna ett anbud och vinna upphandlingen.
  • Lämna anbud och vinna upphandling som avser specifikt objekt, till exempel en byggentreprenad.
  • Bli leverantör genom direktupphandling.

Ramavtal

Halmstads kommun har möjlighet att använda sig av ramavtal vid inköp. Ett ramavtal är ett samlingsbegrepp för ett köpeavtal när till exempel olika förvaltningar behöver köpa in varor och tjänster av samma typ, vid upprepade tillfällen under flera år. För sådana varor och tjänster finns det gemensamma ramavtal. Ett ramavtal får löpa under högst fyra år och upphandlas på olika sätt:

  • Via SKL Kommentus Inköpscentral AB, Kammarkollegiet eller annan inköpscentral.
  • Egen upphandling.
  • I samarbete med upphandlande myndigheter och enheter.

Annonsering av upphandlingar

Halmstads kommun måste enligt lagen annonsera sina upphandlingar i en allmän tillgänglig databas. Vi använder oss av OPIC som är Sveriges största upphandlingsdatabas. Värdet på upphandlingen avgör om den ska genomföras enbart i Sverige eller inom EU. Upphandlingar som ska annonseras i EU publiceras via TED (Tenders Electronic Daily)länk till annan webbplats.

Direktupphandling

Direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering och utan krav på anbud i en viss form. Direktupphandling får användas om:

  • Varan eller tjänsten inte redan finns tillgänglig via kommunens ramavtal.
  • Inköpsvärdet uppgår till högst 28 procent av det av EU fastställda tröskelvärdet. I dagsläget är direktupphandlingsgränsen 615 312 kronor.

Läs mer om direktupphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Hur får jag veta om jag blir leverantör?

Efter att anbuden i en upphandling har kommit in och utvärderats fattas ett tilldelningsbeslut. I detta meddelas om vem som vunnit upphandlingen.

Besluten om vem som fått en upphandling länk till annan webbplats

Ramavtal med Halmstads kommun
Checklista
Övriga upphandlingar (boxar)
Pågående upphandlingar
Planerade upphandlingar
Sök efter avtal (db)