Städning och renhållning av vägar och gator

Kommunen städar gator, trottoarer och torg under hela året.

Under våren sopar vi gator, torg och gång- och cykelvägar. Under hösten sopas löven upp så att de inte ska sätta igen rännstensbrunnarna i gatan.

Vårstädning

Under våren sopas alla gator rena från flis som vi har halkbekämpat med under vintern. Först städas centrum och busshållplatser, sedan cykelbanor och ytterområden. På köpet försvinner även mycket löv och gammalt skräp. Det är mycket som ska städas och eftersom vi inte kan städa överallt samtidigt kan arbetet pågå i cirka två månader.

När vi vårstädar börjar vi sopa redan klockan 05.00 på morgonen. Det gör vi för att fordonen inte ska vara i vägen för mycket när trafiken kommer igång. Därför kan det hända att du blir störd en gång varje vår när vi kommer och städar.

Höststädning

Under hösten rensar vi upp löv för att förbereda inför vintern. Vi har många områden som ska hanteras och kan inte säga när vi sopar eller i vilken ordning. Vi försöker variera ordningen så att samma områden inte alltid kommer sist. Gång- och cykelbanor samt backarna vid exempelvis sjukhuset prioriteras och sopas rent flertalet gånger. Lövrensningen under hösten är också självklart väderberoende. Tänk på att lövsamlingar i våra rabatter fungerar som ett naturligt skydd och näring och tas av den anledningen inte bort.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Fastighetsägare ansvarar för ytorna närmast husen.