Lotteri – ansök om registering

Här ansöker din förening om att registrera ett lotteri hos kommunen.

Att bifoga till ansökan

  • Gällande stadgar
  • Den senaste verksamhetsberättelsen
  • Ett protokollsutdrag med:
    • beslut om att ha lotteri
    • förslag på kontaktperson
    • tidsangivelse för när lotteriet ska pågå

När registreringen är klar

Spara beskedet om registrering när ni har fått det. Datumet för registrering behöver ni uppge i redovisningen som ni lämnar efter att lotteriet är över.

Visa nya lotter för lotterikontrollanten

Det finns krav på vad lotterna innehåller för information. Inför varje lotteri ska kommunens lotterikontrollant kontrollera och godkänna texten på lotterna.

AnsökanGatuadress

Postnummer och ortsnamn
Om lotteriet
Härmed ansöks enligt 6 kap. 9§ i spellagen (SFS 2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier under nedanstående period med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp.
Område för lotteriförsäljning: Halmstads kommun

Från och med – till och medDet räcker med ett utdrag ur protokollet. Det ska framgå vem som är kontaktperson för föreningens lotterier.