Lotteri – ansök om tillstånd

Här ansöker din förening om lotteritillstånd hos kommunen.

Efter lotteriet ska föreningen lämna en redovisning. Till den behöver ni ange datum då ni fick tillståndet, så spara det beskedet.

Att bifoga till ansökan

  • Gällande stadgar
  • Den senaste verksamhetsberättelsen
  • Ett protokollsutdrag med:
    • beslut om att ha lotteri
    • förslag på kontaktperson
    • tidsangivelse

AnsökanGatuadress

Postnummer och ortsnamn
Om lotteriet
Härmed ansöks enligt 6 kap. 9§ i spellagen (SFS 2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier under nedanstående period med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp.

Från och med – till och med

KommunDet räcker med ett utdrag ur protokollet. Det ska framgå vem som är lotteriföreståndare.