• Halmstads webbplatser

Lotteri – meddela om oregistrerat lotteri

Här meddelar du kommunen om din förening ska anordna ett lotteri som inte behöver registreras.

Om du behöver ansöka om registrering för lotteriet beror bland annat på lottpris och vinsternas värde. Läs mer om det här:

Även om du inte behöver registrera lotteriet, behöver kommunens lotterikontrollant få kännedom om lotteriet. Meddela kommunen att ni ska anordna ett lotteri här.

Meddela om oregistrerat lotteri


Kontaktperson
Kontaktperson

Exempel: Reselotteri, "halva potten", lottring