• Halmstads webbplatser

Lotteri – ansök om registrering

Här ansöker din förening om att registrera ett lotteri hos kommunen.

Att bifoga till ansökan

  • Gällande stadgar
  • Den senaste verksamhetsberättelsen
  • Ett protokollsutdrag med:
    • beslut om att ha lotteri
    • förslag på kontaktperson
    • tidsangivelse för när lotteriet ska pågå

När registreringen är klar

Spara beskedet om registrering när ni har fått det. Datumet för registrering behöver ni uppge i redovisningen som ni lämnar efter att lotteriet är över.

Visa nya lotter för lotterikontrollanten

Det finns krav på vad lotterna innehåller för information. Inför varje lotteri ska kommunens lotterikontrollant kontrollera och godkänna texten på lotterna.

Lotterikontrollanten måste kunna utföra sina kontroller. Se därför till att samarbeta genom att släppa in hen på de platser hen behöver besöka, utan att ta ut inträde. Lämna alla upplysningar och dokument som kontrollanten behöver.

AnsökanGatuadress

Postnummer och ortsnamn
Om lotteriet
Härmed ansöks enligt 6 kap. 9§ i spellagen (SFS 2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier under nedanstående period: - 3 år med ett insatsbelopp om högst 20 basbelopp. - 4 år med ett insatsbelopp om högst 26 och 2/3 basbelopp. - 5 år med ett insatsbelopp om högst 33 och 1/3 basbelopp.
Område för lotteriförsäljning: Halmstads kommun

Från och med – till och medDet räcker med ett utdrag ur protokollet. Det ska framgå vem som är kontaktperson för föreningens lotterier.

FÖR KOMMUNEN
Informationen nedan fylls i kommunen. För dig som ansöker: Gå vidare till "För den ansökande".
Beslut
Registrering
Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med ett insatsbelopp motsvarande högst 33 och 1/3 basbelopp. Kommunen godkänner den i ansökan angivna kontaktperson. Lotterna får säljas inom nedanstående kommun. Till kontrollant förordnar kommunen nedanstående person.
Lotteriverksamhet registreras för perioden (fr o m – t o m)
Kommun där lotterna får säljas
Halmstads kommun
Av kommunen förordnad kontrollant
Gert Karlsson
Kontrollantarvode
Kontrollantarvode har fastställts till 3 procent av insatsbeloppet på startade lotterier (max 1 000 kr).
Avgift för registrering: kronor
Kommunens underskrift
FÖR DEN ANSÖKANDE