• Halmstads webbplatser

Avtal mellan föräldrar – ansök om tid

Är ni som föräldrar överens om barnen i samband med skilsmässa? Då kan ni få hjälp av familjerättsenheten med att skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Du ansöker om hjälp med avtal via e-tjänsten nedan. Om du inte har bank-ID eller behöver hjälp med ansökan, kontakta kommunen.

Du ansöker om hjälp med att skriva avtal i den kommun där barnet är folkbokfört, i detta fall Halmstads kommun.

När du har skickat in din ansökan

Du kommer att få ange kontaktuppgifter till den andre föräldern som får ett e-postmeddelande med länk för att signera ansökan. Den andre föräldern behöver svara inom 30 dagar, sedan stängs ärendet och ni behöver ansöka på nytt.

Därefter kontaktar familjerätten er. Det brukar ta några veckor att få en tid. Det beror på hur brådskande ärendet är och vilka möjligheter ni själva har att komma.

Ansök om tid för att skriva avtal