• Halmstads webbplatser

Informations­samtal – ansök om tid

Vill du få hjälp av tingsrätten med att avgöra vårdnad, boende och umgänge vid en skilsmässa? Då behöver ni först komma på ett informationssamtal hos kommunens familjerättsenhet.

Du ansöker om informationssamtal via e-tjänsten nedan. Om du inte har bank-ID eller behöver hjälp med ansökan, kontakta kommunen.

Du ansöker om informationssamtal i den kommun där barnet är folkbokfört, i detta fall Halmstads kommun.

När du har skickat in din ansökan

Du kommer att få ange kontaktuppgifter till den andre föräldern som får ett e-postmeddelande med länk för att signera ansökan. Den andre föräldern behöver svara inom 30 dagar, sedan stängs ärendet och ni behöver ansöka på nytt.

Därefter kontaktar familjerätten er. Det brukar ta några veckor att få en tid. Det beror på hur brådskande ärendet är och vilka möjligheter ni själva har att komma.

Ansök om tid för informationssamtal