Bekräfta faderskap eller föräldraskap – gör ansökan

Här ansöker du om att bekräfta faderskap eller föräldraskap. Du kan göra det från och med två månader innan beräknad födelse, eller när barnet har fötts.

Om du väntar tills barnet har fötts, kommer du att få ett brev från kommunen. Det går bra att svara via brev eller formuläret på denna sida.

Väntar du tvillingar eller fler barn, fyll i formuläret en gång per barn. Ladda om sidan genom att backa i webbläsaren så kan du fylla i det på nytt.

Ansök om tid för bekräftelse

Gäller bekräftelsen ett ofött barn? * (obligatorisk)
Gäller bekräftelsen ett ofött barn?

Sammanboende med den andra föräldern? * (obligatorisk)
Sammanboende med den andra föräldern?


Har ni tidigare gemensamma barn? * (obligatorisk)
Har ni tidigare gemensamma barn?


Behövs tolk? * (obligatorisk)
Behövs tolk?

Har barnet kommit till genom assisterad befruktning? * (obligatorisk)
Har barnet kommit till genom assisterad befruktning?


Är barnet fött på Hallands sjukhus i Halmstad? * (obligatorisk)
Är barnet fött på Hallands sjukhus i Halmstad?