• Halmstads webbplatser

Bekräfta faderskap eller föräldraskap – gör ansökan

Här ansöker du om att bekräfta faderskap eller föräldraskap. Du kan göra det från och med två månader innan beräknad födelse, eller när barnet har fötts.

Innan barnet är fött

Du kan ansöka om tid för bekräftelse av faderskap eller föräldraskap inom två månader innan beräknad födelse. Bekräftelsen kommer dock att registreras först efter att barnet har fötts.

Efter att barnet är fött

Om barnet hinner födas innan du ansöker om tid för bekräftelse, kommer du att få ett brev från kommunen. Det går bra att svara via brev eller formuläret på denna sida.

Mer än ett barn

Väntar du tvillingar eller fler barn, fyll i formuläret en gång per barn. Ladda om sidan genom att backa i webbläsaren så kan du fylla i det på nytt.

Ansök om tid för bekräftelse

Gäller bekräftelsen ett ofött barn? * (obligatorisk)
Gäller bekräftelsen ett ofött barn?

Sammanboende med den andra föräldern? * (obligatorisk)
Sammanboende med den andra föräldern?


Har ni tidigare gemensamma barn? * (obligatorisk)
Har ni tidigare gemensamma barn?


Behövs tolk? * (obligatorisk)
Behövs tolk?

Har barnet kommit till genom assisterad befruktning? * (obligatorisk)
Har barnet kommit till genom assisterad befruktning?


Är barnet fött på Hallands sjukhus i Halmstad? * (obligatorisk)
Är barnet fött på Hallands sjukhus i Halmstad?