• Halmstads webbplatser

Ledamöter och ersättare kommunfullmäktige

Platserna i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år. Kommunfullmäktige har 71 ledamöter och 40 ersättare.

Sök politiker

Vill du se vilka andra politiska uppdrag respektive ledamot har?

Kommunfullmäktige (KF)