• Halmstads webbplatser

Kommun­fullmäktiges årshjul

Här kan du se månad för månad vilka ärenden som kommer behandlas av kommunfullmäktige under året.

Innehåll

De flesta ärenden är märkta med en symbol som talar om ärendet kommer beredas, diskuteras eller beslutas.

▲ = beslut
O = information/diskussion
□ = utdelning av pris
♦ = beredning

 • 1 Januari

  • 2 Februari

   • 3 Mars 1 ärenden i kommunfullmäktige under året

    • Utdelning av pris till Årets utmärkelser □
   • 4 April 6 ärenden i kommunfullmäktige under året

    • Årsredovisning kommunstyrelsen ▲
    • Kommunrevisorernas revisionsberättelse ▲
    • Bolagens årsredovisningar ▲
    • Nämndernas verksamhetsberättelser ▲
    • Redovisning av ej slutförda motioner ▲
    • Redovisning av uppdrag givna av kommunfullmäktige ▲
   • 5 Maj

    • 6 Juni 5 ärenden i kommunfullmäktige under året

     • Mål och budget ▲
     • Ägardirektiv/bolagsordningar ▲
     • Delårsrapport 1 med periodbokslut ▲
     • Redovisning av partistöd ▲
     • Godkännande av partistöd ▲
    • 7 Juli

     • 8 Augusti

      • 9 September 1 ärenden i kommunfullmäktige under året

       • Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för kommande år▲
      • 10 Oktober 1 ärenden i kommunfullmäktige under året

       • Delårsrapport 2 med periodbokslut ▲
      • 11 November

       • 12 December 1 ärenden i kommunfullmäktige under året

        • Utdelning av kulturpris □