Motioner till kommunfullmäktige

En motion är ett förslag till kommunfullmäktige från en av dess ledamöter eller en tjänstgörande ersättare.

En motion ska

  • vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter
  • bara gälla ett ämne
  • lämnas in till kommunstyrelsens förvaltning eller vid
    sammanträde med fullmäktige

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

En motion bör besvaras inom ett år. Kommunstyrelsen redovisar varje år på kommunfullmäktiges sammanträde i april de motioner som inte behandlats färdigt.

Pågående motioner

Motion

Inkom

Motionärer

Diarienummer


Motion angående strategi för att få studenter att stanna i Halmstad

2020-10-13

Stefan Pålsson (S),
Tord Johansson (S)

KS 2020/00469


Motion om inrättande av en Frivillig resursgrupp FRG i Halmstads kommun

2020-12-04

Andreas Ahlqvist (SD)

KS 2020/00550


Motion om medborgarservice

2021-11-18

Tania Bengtsson (V), Mikael Ekfeldt (V)

KS 2021/00519


Motion om kostnadsfria mensskydd för unga

2022-02-21

Tania Bengtsson (V), Maria Johansson (V)

KS 2022/00159


Motion om möjligheterna att sluta vänortsavtal med kommun i Ukraina

2022-05-06

Kristina Johansson (S), Maria Persdotter (S), Tord Johansson (S)

KS 2022/00309


Motion om att bygga en övervakad lastbilsparkering i Halmstads kommun

2022-06-14

Joacim Svensson (SD), Krister Karlsson (SD), Andreas Ahlqvist (SD), Georg Cserti (SD)

KS 2022/00371


Motion rörande språkkrav i Halmstads kommun

2022-06-14

Joacim Svensson (SD), Krister Karlsson (SD), Andreas Ahlqvist (SD), Georg Cserti (SD)

KS 2022/00372


Motion om Albert Olssons väg/gata

2022-09-21

Ingegerd Sahlström (S)

KS 2022/00549


Motion om ljusshower

2022-10-25

Fabio Ishaq (HLP)

KS 2022/00622