Konkurrens­utsatt verksamhet

Vi välkomnar initiativ från utomstående och medarbetare att utmana kommunen i syfte att överta verksamhet i andra driftsformer. Utmanarrätten innebär att den som vill överta driften av en kommunal verksamhet kan utmana kommunen. Fyll i formuläret nedan om du vill utmana kommunen.

Utmaningsrätt

All kommunal verksamhet kan utmanas utom:

  • myndighetsutövning
  • strategiska ledningsfunktioner
  • verksamheter som enligt lag och förordning måste utföras av kommunen.

Varför kan kommunala verksamheter utmanas?

Syftet med utmanarrätten är att pröva kommunens verksamheter, både kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt. Kommunen vill ha bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris, det som är bäst för invånarna. Utmanarrätten är därför en viktig del i verksamhetsutvecklingen och ett sätt att skapa mångfald bland de som driver verksamheterna.

Så utmanar du kommunen

Du utmanar kommunen genom att fylla i uppgifterna i formuläret.