Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sjukhusundervisning

För elever i grundskola som är inskrivna på sjukhus under terminstid finns sjukhusundervisning. Gymnasieskolans elever erbjuds stöd och handledning.

 • BUP-skolan på barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen


  BUP-skolan finns på barn- och ungdomspsykiatriska avdelningenlänk till annan webbplats på söder. På BUP-skolan arbetar lärare med undervisning för barn och ungdomar i årskurs 1-9 som är inskrivna på barn- och ungdomspsykiatrin under kortare eller längre perioder. Eleven får undervisning enskilt eller i mindre grupper. Arbetet anpassas till eleven och sker i nära samarbete med vårdpersonalen och elevens hemskola.BUP-skolans mål är att:
  • uppfylla elevens hemskolas mål
  • hjälpa eleven att skaffa sig kunskaper så att eleven kan komma tillbaka sin ordinarie undervisning
  • hålla god kontakt med hemskolan så att eleven känner att hemskolan bryr sig om eleven
  • minska elevens och vårdnadshavarens oro att skolgången inte ska klaras av
  • ha en god relation med vårdnadshavare och elevens hemskola
  • följa upp och stödja elev, lärare och assistent efter att eleven kommit tillbaka till hemskolan

 • Sjukhusskolan på Hallands sjukhus


  Sjukhusskolan finns på barn- och ungdom (avdelning 62) på Hallands sjukhus i Halmstadlänk till annan webbplats och fungerar som en länk mellan sjukhuset och elevens hemskola. Sjukhusskolan erbjuder undervisning till alla elever på avdelning 62, men även till elever på andra vårdavdelningar på Hallands sjukhus i Halmstad.KontaktE-post: sjukhusskolan@halmstad.seNär sjukhusskolan ska ta kontakt med elevens hemskola ska du som vårdnadshavare först lämna ditt medgivande eftersom att sekretess gäller.UndervisningenLokalerna ger möjlighet till undervisning enskilt eller i grupp. Undervisning kan även ges på elevens rum på respektive avdelning.Sjukhusskolans syfte är att
  • ge eleven kontinuitet i lärandet
  • anpassa undervisningen efter elevens individuella behov och hälsotillstånd
  • ge trygghet och bidra till elevens tillfrisknande
  • minska elevens och vårdnadshavarens oro inför fortsatt skolgång
  Det är elevens hemskola som har huvudansvaret för elevens lärande.

Om ditt barn vistas på sjukhus

Du som vårdnadshavare eller anhörig till ett barn som vårdas på sjukhus ska anmäla frånvaron till elevens skola. Kontakta elevens mentor.

Undervisning i hemmet efter sjukhusvistelsen

Om en elev efter sjukhusvistelsen inte kan komma tillbaka till hemskolan direkt ska hemskolan erbjuda anpassad studiegång eller undervisning i hemmet. Elevens läkare kan skriva ett intyg om hur länge eleven beräknas vara sjukskriven som lämnas till hemskolans rektor.

Alla barn och ungdomar i åldern 6-16 år har rätt till undervisning när de befinner sig på sjukhus (Skollagen 24:e kapitlet, §17länk till annan webbplats).