Byta förskola

Om du vill byta förskola så gör du en ny ansökan om förskoleplats i e-tjänsten.

Ansök om förskoleplats

Om du byter från en kommunal till en annan kommunal förskola sägs din gamla plats upp automatiskt när du tackar ja till den nya förskoleplatsen.

Om du byter till eller från en fristående förskola behöver du säga upp din gamla förskoleplats.

Byte innebär inte garanterad plats

Vid byte av förskola omfattas du inte av platsgarantin som innebär att barnet erbjuds plats inom fyra månader.