• Halmstads webbplatser

Säga upp plats på förskola

Om ditt barn inte längre har behov av plats i förskola för att barnet till exempel ska börja i förskoleklass eller flytta, ska du säga upp platsen.

Vårdnadshavaren som är platsinnehavare gör uppsägningen i e-tjänsten. När du gjort din uppsägning ska du även meddela personalen på förskolan.

Säg upp plats i förskola

30 dagars uppsägningstid

Uppsägningstiden är 30 dagar efter att du sagt upp platsen. Du betalar avgift och kan nyttja platsen under hela uppsägningstiden. Uppsägningstiden på 30 dagar gäller från och med påbörjad inskolning.

När barnet ska börja förskoleklass

Om ditt barn inte behöver nyttja sin förskoleplats under sommaren fram till att skolan börjar ska du säga upp platsen. Om du inte säger upp platsen själv kommer förskoleplatsen att sägas upp automatiskt två veckor innan skolan börjar, då kan barnet istället gå på fritidshem.