Snöskottning och sandning

När snön faller behöver vi både snöröja och halkbekämpa. Som medtrafikant och fastighetsägare kan du hjälpa till att tillsammans med oss skapa säkra vägar.

Så prioriterar vi snöröjningen

Prioritet 1

 • Centrum
 • Bussterminaler
 • Gång- och cykelbanor

Prioritet 2

 • Huvudgator
 • Bussgator

Prioritet 3

 • Övriga gator

Snöröjningen ska vara avslutad efter 10 timmar.

Felanmälan

Anmäl om snöröjning uteblivit

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för:

 • Snöröjning, halkbekämpning, sopa upp sand på gångbanan och eventuella trappor utanför fastigheten. Du ansvarar för utrymmet upp till 1,5 meter utanför din fastighets gräns. Undantag är om det finns en gångbana där.
 • Skotta gångbanan 1,5 meter utanför tomtgränsen. Snön ska läggas på den egna tomten och inte på gatan.
 • Ta bort snövallar som uppstår vid din infart. Gäller även om snövallen har uppstått av plogbilen.

Om det är mycket stora snömängder kan det bli aktuellt att använda gångbanorna utmed lågtrafikerade gator som upplag för snövallar. Då behöver du som fastighetsägare inte skotta gångbanan.

Halkbekämpning

Gator och gång- och cykelbanor ska vara halkbekämpade senast 8 timmar efter påbörjad insats. Vid snöröjning görs halkbekämpning dag 2.

 • Gång- och cykelbanorna haklbekämpas med kalkflis.
 • Huvudvägnätet, huvudleder, bussgator och supercykelstråk haklbekämpas med salt
 • El-ljusspår, slingor och leder halkbekämpas inte.
 • Villagator halkbekämpas inte. I bostadsområden halkbekämpas enbart branta backar med kalkflis.

Parkera inte på gatan om det har snöat kraftigt

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller parkerar på egen mark om du har möjlighet. Använd gärna parkeringshus där det finns.

När kommer plogbilen till min gata?

Exakt när plogbilen kommer är svårt att svara på. Halmstad är uppdelat i cirka 40 snöröjningsdistrikt och alla gator plogas efter en bestämd prioritetsordning.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på gator, maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad eftersom vi väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

Varför tar det så lång tid att snöröja busshållplatser?

Eftersom maskinerna inte kommer åt, så måste busshållplatserna röjas för hand. Därför tar det lite längre tid.

När sopar kommunen rent efter vintern?

När vintern är över ska all flis inom inom centrum och på bussterminaler vara klart senast den 30 april och senast den 31 maj på övriga gator och gång- och cykelbanor. Tiderna förutsätter att sandupptagningen kan påbörjas den 1 mars.

Här kan du hämta flis

Behöver du bekämpa halka finns krossad sten, flis att hämta i kommunens blå sandlådor som står uppställda runt om i kommunen.