• Halmstads webbplatser

Nova – gör intresseanmälan

Här kan du anmäla dig till gruppverksamhet för barn och tonåringar. Du som är förälder till ett barn som deltar i Nova kan också anmäla dig till en grupp.

Vi startar nya grupper varje termin — i början av vårterminen och höstterminen.

Intresseanmälan

Jag är intresserad av grupperna för
Jag är intresserad av grupperna för