• Halmstads webbplatser

Nova barn- och ungdomsgrupper

När vuxna i familjen mår dåligt påverkas även barnen. Det finns stöd och hjälp att få. Nova är stödgrupper för barn och unga mellan 7 och 18 år, som har eller har haft någon i familjen med psykisk ohälsa, beroendeproblematik eller har upplevt våld.

Upplever du något av detta i familjen?

Beroende

Om någon använder narkotika, alkohol, medicin eller andra droger kan personen bli beroende av detta. Det gör att personen kan förändras i sitt beteende vilket påverkar alla som står personen nära.

Spelberoende

Spelberoende är att spela om pengar. Det blir svårt att sluta spela och risken är stor att man förlorar mycket pengar.

Psykisk ohälsa

Att må psykiskt dåligt kan innebära att en person inte mår bra i sina tankar och känslor, vilket kan se olika ut för alla. Till exempel kan det vara att personen känner sig ledsen, trött, orkeslös och sover mycket.

Våld

Det finns olika typer av våld – fysiskt, psykisk, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld. Våld kan innebära att personen inte beter sig snällt mot någon och är våldsam. En person kan till exempel vara våldsam genom att slå någon, säga elaka saker till en annan eller ta sönder någons saker.

Det är vanligt att barn som har det jobbigt hemma kan känna skuld och skam och väldigt ensam. Det är viktigt att din förälder får hjälp, men det är också bra om du själv får stöd.

Det viktigaste du kan göra är att prata med en lärare, skolsköterska, kurator eller någon annan vuxen som du litar på. De kan hjälpa dig och din förälder att söka rätt stöd.

Du som är barn eller ungdom kan till exempel delta i gruppverksamhet med andra som har det som du.

Novas barn- och ungdomsgrupper

I grupperna får du möjlighet att:

  • Träffa andra andra barn och unga, som har upplevt liknande situationer.
  • Lära dig mer om dina egna behov och känslor.
  • Möjlighet att få prata och att få lyssna på vad andra berättar.
  • Prata om vad du behöver för att må bra.
  • Prata om att det aldrig är barnens fel att en förälder inte mår bra och att det inte är barnens ansvar att hjälpa sin förälder att må bra.

Vi träffas en gång i veckan, i upp till 12 veckor.

Föräldragrupp

Om ditt barn deltar i en barn- och tonårsgrupp, kan du själv gå i med i en föräldragrupp. Syftet är att du ska få en ökad förståelse för ditt barns upplevelser och situation.

Kontakt och anmälan

Nya grupper startar två gånger om året – en gång på vårterminen och en gång på höstterminen.

Anmäl dig till Nova

För mer information eller frågor, kontakta kommunen.