• Halmstads webbplatser

Skolsystem – ansök om tillgång

Om du vill ha tillgång till skolsystem och se uppgifter för en elev som du inte är vårdnadshavare för behöver du ansöka om det. Det gäller även om du vill ha tillgång till skolsystemen och se uppgifter för en elev som är myndig. Då behöver eleven ge sitt godkännade.

Ansökan om tillgång till Halmstads kommuns skolsystem

Om du som vårdnadshavare till omyndig elev eller om du av annan anledning, god man, familjehem, eller liknande har behov av att ta del av en elevs skolgång kan du ansöka om inloggning till skolsystemen här.

Via skolsystemen får du information och dokumentation (Unikum), samt kan se elevens frånvaro och sjukanmälan (Skola24).

Ansök om tillgång till skolsystem

Om eleven är över 18 år

När eleven blir myndig försvinner vårdnadshavarens möjlighet att ta del av den lärande processen i skolsystemen.

Om du vill att någon annan än du själv ska få ta del av dina uppgifter i Unikum eller frånvaron i Skola24 loggar du in i nedanstående e-tjänst och ansöker om att annan person ska få tillgång.

E-tjänsten kan bara användas av elever som är över 18 år. För elever som ännu inte fyllt 18 år används tjänsten "Ansökan om tillgång till skolsystem" ovan.

Ansökan för myndig elev att ge annan person tillgång till uppgifter i skolsystem

Hur vet jag om jag redan har ett konto?

Du kan lätt kontrollera om du redan har ett konto genom att logga in på tjänsterna på inloggningssidan i Halmstads kommun Länk till annan webbplats..

Om du inte kommer in eller får ett felmeddelande är det troligt att du saknar ett konto till tjänsten. Använd då e-tjänsterna ovan för att ansöka om ett konto och att kopplingen till barnet eller eleven görs.