• Halmstads webbplatser

Introduktions­program – anmäl intresse

Anmälan till introduktionsprogram på kommunal gymnasieskola kan göras på två olika sätt.

Anmäl via e-tjänst

Du kan göra en intresseanmälan via nedan e-tjänst om du:

  • går i årskurs 9 på kommunal skola
  • är obehörig till nationellt program på dina höstterminsbetyg i årskurs 9
  • är folkbokförd i Halmstads kommun
  • redan går språkintroduktion och ska gå över till individuellt alternativ (IMA)
  • redan går IMA och önska göra ett byte inför nästa läsår

Gör intresseanmälan tillsammans med din studie- och yrkesvägledare. Du loggar in som elev med ditt skolID.

Intresseanmälan till introduktionsprogram

Vad händer efter intresseanmälan?

Du får sedan ditt erbjudande om plats via Gymnasieantagning Halland Länk till annan webbplats.. Den 3 juli kan du logga in och se ditt erbjudande om skolplats samt tacka ja eller nej till platsen. Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare på din grundskola. I ditt erbjudande står det datum och tider för ditt upprop i augusti.

Om du går på fristående grundskola

Om du är elev på en fristående (privat) grundskola får du hjälp av din studie- och yrkesvägledare att fylla i en pappersblankett som skickas till kommunens samordnare för introduktionsprogram.

Intresseanmälan för övriga och under pågående läsår

Om du inte går i årkurs 9, har flyttat till Halmstad eller av annan anledning vill börja ett introduktionsprogram under pågående läsår gör du din anmälan via nedan formulär.

Efter att du skickat in din ansökan kommer du bli kontaktad av samordnande studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen. Tillsammans går ni sedan igenom dina möjligheter.

Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Förnamn och efternamn


Anledning till anmälan
Anledning till anmälan

Ange skola

Ange namn, telefonnummer och e-post

Betyg
Markera de ämnen du har godkänt betyg i ifrån grundskolan (betyg E eller högre)
Betyg
Inför möte med studievägledare så behöver du ta fram kopia på ditt slutbetyg.

Om du flyttar till Halmstad så behöver du även bifoga en kopia på din studieplan.