• Halmstads webbplatser

Näringslivs­forum – dialog med näringsliv och företag

Halmstad strävar efter en positiv dialog och kunskapsutbyte mellan kommun och näringsliv. Det är en grund för att främja en långsiktig och hållbar tillväxt av det lokala näringslivet. Därför har vi näringslivsråd och näringslivsforum.

Näringslivsrådet väljer utvecklingsområden

Halmstad har ett näringslivsråd som består av representanter för Företagarna, Sveriges Byggindustrier, Sydsvenska Handelskammaren och besöksnäringsorganisationen Visita samt av företrädare för kommunen.

En av rådets uppgifter är att välja ut viktiga utvecklingsområden där det behövs en fördjupad dialog med näringslivet. För den dialogen skapas sedan tillfälliga mötesplatser, så kallade näringslivsforum.

Näringslivsforum fördjupar dialogen

Näringslivsforum arrangeras fyra gånger per år. Temat bestäms utifrån näringslivsrådets utvecklingsområden. Här bjuds aktörer in från näringslivet till en fördjupad dialog tillsammans med ledamöter från näringslivsrådet och företrädare för andra myndigheter och organisationer.

Förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunen deltar också.