Näringslivs­forum – dialog med näringsliv och företag

Halmstad strävar efter en positiv dialog och kunskapsutbyte mellan kommun och näringsliv. Det är en grund för att främja en långsiktig och hållbar tillväxt av det lokala näringslivet. Därför har vi näringslivsråd och näringslivsforum.

Näringslivsforum med fokus på upphandling

Tisdagen den 9 november klockan 15–17

Hur är det att göra affärer med kommunen och hur kan vi skapa en bättre dialog med dig som företagare? Vilka krav kommer Halmstads kommun att ställa på leverantörer i framtiden?

De frågorna får svar när Halmstads kommun och Näringslivsrådet (se nedan) bjuder in dig som företagare samt politiker och tjänsteperson till dialog med fokus på upphandling.

Näringslivsrådet väljer utvecklingsområden

Halmstad har ett näringslivsråd som består av representanter för Företagarna, Sveriges Byggindustrier, Sydsvenska Handelskammaren och besöksnäringsorganisationen Visita samt av företrädare för kommunen.

En av rådets uppgifter är att välja ut viktiga utvecklingsområden där det behövs en fördjupad dialog med näringslivet. För den dialogen skapas sedan tillfälliga mötesplatser, så kallade näringslivsforum.

Näringslivsforum fördjupar dialogen

Näringslivsforum arrangeras fyra gånger per år. Temat bestäms utifrån näringslivsrådets utvecklingsområden. Här bjuds aktörer in från näringslivet till en fördjupad dialog tillsammans med ledamöter från näringslivsrådet och företrädare för andra myndigheter och organisationer.

Ledamöterna i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling och företrädare för kommunen deltar också.