Vill ditt företag ha besök av kommunen?

Vi på Halmstads kommun vill gärna träffa dig som är företagare och driver utveckling i Halmstad. Genom att göra företagsbesök vill vi öka vår kunskap och förståelse för ditt företagande. 

Besöker för att lära mer och lyssna in

Vid besök i din verksamhet kan vi föra dialog om näringslivets villkor och fånga in synpunkter på vårt arbete. Lämna dina uppgifter till oss, så blir du kontaktad av tillväxtavdelningen för ett inledande samtal. Vi planerar sedan vilka tjänstepersoner som deltar i besöket.

Alla typer av företag och verksamheter är välkomna att höra av sig. Vi ser fram emot att besöka dig.

Lämna dina uppgifter

Kommunstyrelsens utskott besöker företag

En annan typ av företagsbesök görs av politikerna i kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling (KTHU). Utskottet gör regelbundet företagsbesök inom olika branscher i samband med sina sammanträden, som sker en gång i månaden. Företagsbesöken planeras utifrån vilka frågor som är aktuella.

Läs om besöken på Facebook

Vi berättar om våra företagsbesök på Facebook på sidan Halmstads kommun för företagare. Länk till annan webbplats.