• Halmstads webbplatser

Halmstad som regional nod

För dig som företagare finns inga kommungränser. Halmstad verkar i ett större sammanhang på både regional och internationell nivå för att näringslivet och arbetsmarknaden ska växa. Vår position mellan tillväxtregionerna Göteborg och Skåne samt närheten till Danmark bidrar till att vi är en attraktiv plats för människor att bo, verka i och besöka.

Vårt geografiska läge i kombination med att vi är residensstad i Halland gör oss till en attraktiv regional nod. Här finns Högskolan i Halmstad, länsstyrelse, länssjukhus och Försvarsmakten. Regionalt samarbete ska stärka vår roll och gynna det lokala näringslivet med möjligheter att växa i länet och utanför kommungränsen. Vi tillvara lokala initiativ som vill utveckla platsen Halmstad och vår attraktivitet.

Halmstads roll som regional nod

Som regional nod ska Halmstads kommun:

  • Ta ett aktivt ledarskap i regionala samarbeten för att stärka oss som attraktiv arbetsmarknad och nod.
  • Verka för att vara en attraktiv stad som lockar kompetens i regionen och från andra delar av landet.
  • Arbeta gränslöst för att skapa bättre förutsättningar för vårt näringsliv och därmed bidra till en hållbar tillväxt.

Regional nod bra för Halmstad

Halmstad vill utvecklas till ett regionalt funktionellt centrum för att möta morgondagens utmaningar och vara en attraktiv plats som lockar till sig talanger. Vi behöver knyta arbetsmarknaden både i Göteborg och Öresundsregionen närmre oss för att dra nytta av deras dragningskraft. En växande arbetsmarknadsregion, eller pendlingsregion ger oss fördelar och möjligheter.

  • Näringslivet får lättare att rekrytera när den funktionella regionen blir större.
  • Det skapas en mångfald av företag och möjlighet att bygga bransch- och kunskapskluster.
  • Konkurrenskraftiga företag skapar värden och stärker ekonomin i vår region.
  • Arbetsgivare kan erbjuda ett större arbetsutbud och fler boendealternativ.

Regional och internationell samverkan

Utvecklingen av Halmstad sker i samverkan med andra och genom att vår region stärker sin attraktionskraft. Detta kräver samarbete mellan kommun, näringsliv, högskola och civilsamhälle men även i internationella sammanhang.
Kommunen deltar i flera samarbeten genom regionalt och internationellt arbete.