• Halmstads webbplatser

Priser och utmärkelser

Halmstads kommun delar årligen ut priser och utmärkelser till företagare för deras fantastiska prestationer. Under nomineringsperioden, från mitten av november till början av januari, kan du lämna förslag till kandidater.