Priser och utmärkelser

Halmstads kommun delar årligen ut priser och utmärkelser till företagare för deras fantastiska prestationer.