• Halmstads webbplatser

Dialog och samverkan

Du som företagare är viktig för utvecklingen av ett starkt och gott företagsklimat i Halmstad. Därför välkomnar vi dig att delta i forum och arrangemang för att fördjupa vår gemensamma dialog, och för att du ska få möjlighet att knyta värdefulla kontakter och samverka med andra aktörer i näringslivet.