Framtidens Halmstad

Vi har övergripande mål, vi har riktningar som ska föra oss dit och vi har en vision. Halmstad ska arbeta för att 2050 vara en kommun där det bor 150 000 personer i. Målet är att ha attraktiva bostäder, hållbart samhälle, cirkulärt samhälle, god vattenhållning, skola, omsorg och varierad rekreation för alla de som väljer att bosätta sig i Halmstad.

Via vår beslutade strategiska plan fokuserar vi långsiktigt på fyra områden för att bygga ett hållbart och attraktivt samhälle, ge en god service och bra välfärdstjänster inom Halmstads kommun. Våra fyra fokusområden är:

- Den inkluderande kommunen
- Miljömässig och ekologisk hållbarhet
- Attraktivitet och hållbar tillväxt
- Framtidens välfärd

Vår vision är att Halmstad ska vara en hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad för alla!

Mer om Halmstads utveckling till 2050