• Halmstads webbplatser

Styrning

Halmstads kommun är en politiskt styrd organisation och en del i vårt demokratiska samhälle. De beslut som fattas i kommunen leder till de uppdrag som vi medarbetare utför.

Halmstads kommun växer och som anställd är du med och bidrar till utvecklingen. Oavsett om du arbetar inom vård och omsorg, samhällsbyggnad eller med barn och unga så är ditt uppdrag ett resultat av de politiska beslut som fattats. Därför är du en viktig del i det demokratiska samhället.