• Halmstads webbplatser

Organisation

Halmstads kommun har till uppdrag att arbeta som en samhälls-, välfärdstjänst- och demokratiaktör. Vi ska säkerställa att alla bemöts och hanteras lika samt att vara en garant för demokratin. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi, som kommun, samarbetar med många såsom andra myndigheter, högskolor, regionen och civilsamhället samt föreningsliv.

Vi är också en stor arbetsgivare med över 8 000 anställda i våra förvaltningar och kommunala bolag. Alla behövs för att vi ska uppnå vår vision – att Halmstad ska vara hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden.